torsdag 4 juli 2013

Varför djurskyddslagen och lagen om att inte utsätta djur för onödigt lidande inte fungerar

Vi ser ju att lagen om att inte “utsätta djur för onödigt lidande” inte fungerar, eftersom alla djur i djurindustrin blir utsatta för onödigt lidande, inklusive när de slaktas.
Eftersom att djur har en status som människans egendom, så kommer lagligt sätt människans intresse alltid att sättas framför djurets, även om människans intresse är så trivialt och onödigt som att föda upp ett djur för “mat”. Djurens intresse kommer alltid att väljas bort om producenten gör en ekonomisk vinning på detta. En ägares intresse väger lagligt sätt alltid större än intresset av hens 'egendom'.  Därför så är det också helt lagligt att utsätta djur för konstant onödigt lidande genom att låta dem leva trångt på en yta på en kvadratmeter i en grisfabrik med lite spån på golvet. Lagen finns bara på papper och det enda den åstadkommer är att människor med ett “bättre samvete” kan föda upp och döda djur för mat. Mer om detta kan läsas på denna hemsida [1].

Så varför väljer vi att utsätta djur för onödigt lidande i vårt samhälle?
Vi anser att djurplågeri är etiskt fel eftersom att vi står för devisen att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Vi hävdar att det är fel att vålla djur lidande och död för att det roar och underhåller oss, eller för att det är bekvämt att göra så, eller för att vi gör det av ren vana.

Vi har inget som helst näringsmässigt behov av att äta kött, mjölk, ägg och andra djurprodukter. Världens största hälso- och nutritionist-organisation, American Dietetic Association, vidkänner att en diet utan djurprodukter är hälsosamma och innehåller all näring, och även kan förse med hälsofördelar i att förebygga och behandla vissa sjukdomar [2].
Men de allra flesta i vårt samhälle utsätter dessa medvetande djur för lidande och död för att de gillar smaken av djurprodukter, eller utav bekvämlighet, vana eller tradition. Alltså, de allra flesta i vårt samhälle lever inte som de predikar. Man fördömer djurplågeri, men utsätter djur för ett liv fyllt av onödigt lidande och en brutal död utan att man har någon som helst nödvändighet för detta.

Varje gång en person i vårt samhälle gör ett icke-veganskt val, så predikar hon med sina gärningar, att hon vill att djurens 'egendom'-status ska fortsätta; och så länge som denna förblir så kommer det alltid att vara lagligt att hålla grisar instängda på en trång yta på en kvadratmeter hela livet, föda up 20 kycklingar per kvadratmeter som inte kan röra sig som de vill eller flaxa med sina vingar, och utsätta dessa djur för en brutal slakt. Individer med en laglig status som 'egendom' har historiskt sätt aldrig haft några egentliga rättigheter. När slaveri var lagligt i USA så var det lagligt att döda sin slav, och i dagens samhälle, i vilket det är lagligt att föda upp djur och hålla de som slavar i industriell produktion, så är det lagligt att döda djur och att hålla dem under förhållanden som alla skulle klassificera som tortyr om det var människor som var involverade.

I vårt samhälle väljer icke-veganer att utsätta djur för onödigt lidande. Man väljer att äta medvetna individer, som alla värderar sina egna liv, lika mycket som vi värderar våra egna liv. Man väljer att förstöra ett liv, att stjäla en individs syfte, förstöra hopp och drömmar; att förstöra vänskapsrelationer och att förstöra en familj för att man ska få tillfälligt ska få en gastronomisk njutning.

1.Hälsoreferens och vidare etiskt resonemang finns här: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/varfor-alskar-vi-hundar-men-dodar-och.html

2.. http://www.abolitionistapproach.com/books/animals-property-and-the-law/ och andra artiklar på samma hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar