måndag 22 juli 2013

Varför det är fel att äga djur/ha djur som egendom

Så länge som djur är 'egendom' så kommer de bli utsatta för onödigt lidande och död, inklusive ägare som dödar sina djur när de tröttnar på dem eller överger sina djur på andra sätt. Rekommenderar denna artikel för ett fullständigt resonemang: http://bloganders.blogspot.se/2013/07/varfor-djurskyddslagen-och-lagen-om-att.html
Om man inte vill utsätta djur för onödigt lidande och död ska man arbeta för att avskaffa deras egendom-status, vilket gör att de blir totalt oskyddade från människor som inte vet hur man ska behandla djur.
Djur kommer att ha en egendom-status så länge som vi domesticerar djur, och framförallt så länge som vi anser att det är okej att utsätta djur för onödigt lidande och onödig död för 'gastronomisk njutning' av djurprodukter eller 'estetiska prefenser' för kläder av djurprodukter, etc.

Jag menar att människor och alla andra djur har rätt att födas som fria individer.
Alla djur har ett moraliskt värde, en rätt att bli behandlade som individer och inte som egendom eller resurs, en rätt att inte bli använda och att inte bli utnyttjade, en rätt att få leva hela sitt syfte och inte få sitt liv eller frihet fråntagna från sig. Alla djur har en rätt att leva i frihet och inte bli kontrollerade av någon, att inte vara instängda, och inte vara tvungen att leva på någon annans premisser, att inte vara någon annans slav - oavsett hur bra han/hon behandlas.

Men när vi avlar fram djur till tamdjur och sedan håller dem fångna under våra begränsningar, och de blir helt beroende av oss och vår kontroll, så tar vi denna rätt ifrån dem. De blir beroende av oss, deras liv blir helt och hållet styrt av oss, och de får inte leva i sann frihet och får till stor grad inte bestämma över sina liv. Det sker en kompromiss med deras rätt som individer, med deras frihet och med deras eget självbestämmande. Oavsett hur goda liv vi ger dem, så är det inte rätt att föda upp en individ till ett liv där vi kontrollerar dem. Om man gjorde så med människor, skullle man med rätta erkänna att det är slaveri. Det är ingen skillnad med djur.
Fler tankar här: http://bloganders.blogspot.se/2013/05/vegansk-syn-pa-aveluppfodning-av.html
---

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar