tisdag 1 januari 2013

Det är inte naturligt att äta kött (=orsaka en annan individ smärta och död)

Att det inte är naturligt för människan att äta kött (och andra djurprodukter) bevisas ju av alla de sjukdomar kött (och andra djurprodukter-)konsumption leder till:
http://www.thechinastudy.com/the-china-study/about/

Lite fakta om fisken:
"
Studies have shown that fish who are hooked and thrown back are so traumatized that many die from the experience. The pain of being hooked in the mouth is excruciating—Thomas Hopkins, professor of marine science at the University of Alabama, has compared it to “dentistry without Novocain, drilling into exposed nerves"."

"Sylvia Earle, former chief scientist of the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, has written, “[Fish] are our fellow citizens with scales and fins. . . . I would never eat anyone I know personally. I wouldn’t deliberately eat a grouper any more than I’d eat a cocker spaniel. They’re so good-natured, so curious. You know, fish are sensitive, they have personalities, they hurt when they’re wounded.”

Många fler argument om varför det är onaturligt att äta kött: www.worldpeacediet.org

Det kan ju aldrig vara naturligt för en herbivor som vi är anatomiskt att orsaka en annan individ smärta och död - och skada både vår egen och deras hälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar