fredag 17 januari 2014

Svar från vegan: Varför det är fel att äta vilkött/döda vilda djur

Svar på argumentet : "Men djuren som jag äter lider inte. Jag äter bara vilt."

Tror du att djuren som du äter/använder har ett intresse av att leva, få uppleva positiva subjektiva upplevelser, intresse av en intim relation med sin familj?
Anser du att det är rätt att ta detta ifrån djuren om vi inte har någon legitim anledning för detta?

Jag säger att dessa djur lider eftersom jag menar att djur lider av att bli separerade från sin familj, och att i princip all slakt/fiskande/jakt har ett visst element av lidande - i varierande grad.

Du känner också till att produktionen av ägg och mjölk (även ekologiska) involverar lidande?:
http://bloganders.blogspot.no/2014/01/djur-lider-och-blir-dodade-for.html

Och även om nu man kunde slakta ett djur helt utan lidande, så är detta inte heller någon lösning, eftersom ett djur har ett grundläggande intresse av att leva, och djurens vänner och familj har ett grundläggande intresse av att ha sin vän i liv: http://bloganders.blogspot.no/2013/12/veganskt-svar-ar-det-fel-att-doda-djur.html

Om vi tar principen om att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande på allvar – så kan vi inte rättfärdiga att ha djur som egendom och att använda dem som våra resurser överhuvudtaget. Vi kan inte rättfärdiga att använda djur som mat, kläder, osv, vilket utsätter djur för fullständigt onödigt lidande och död: http://bloganders.blogspot.no/2013/12/lat-inte-djuren-lida-bli-vegan.html

Djuren kommer alltid att bli utsatta för onödigt lidande och död så länge som de har en status som ‘egendom’ i vårt samhälle. Lagen om att det är fel att ”utsätta djur för onödigt lidande” är tandlös, eftersom den tillåter det lidande som ”behövs” i den fullständigt onödiga processen att föda upp och döda levande varelser för att få kött, mjölk, ägg, läder, päls, dun, osv.

Vidare läsning: http://bloganders.blogspot.no/2014/01/varfor-det-inte-ar-ratt-att-ha-djur-som.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar